Recreatiepark de Koornmolen

Natuur

Er komen 75 soorten broedvogels voor. Vooral de zangvogels de karekiet en de rietzanger broeden er veel. Om deze vogels ongestoord te laten broeden zijn er speciale rustgebieden. Per jaar worden er ongeveer 220 soorten vogels gesignaleerd in het gebied.


Heeft u een keuze gemaakt?
Dan kunt u telefonisch reserveren via 0180 63 16 54