Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
de Koornmolen

Natuurspeeltuin de Hennipgaarde

De Hennipgaarde

Het terrein ligt tussen de Willem-Alexander Roeibaan en het dorp Zevenhuizen. Eind 2014 is het aangekocht door het Recreatieschap voor het realiseren van parkeergelegenheid voor de Willem Alexanderbaan voor gebruik bij grote evenementen. In samenspraak met belanghebbende partijen en inwoners is het ontwerp tot stand gekomen.

Mei 2018 is de Hennipgaarde geopend en heeft Stichting Natuurpolders een deel van de Hennipgaarde in beheer gekregen. Dit beheer is gericht op het herstellen en versterken van de diversiteit aan planten en dieren.

De Hennipgaarde is 9 ha. groot en heeft diverse functies gericht op recreatie, natuurbeleving en natuureducatie.  Voor de kinderen is er een speelpolder waar kinderen in het groen kunnen spelen, bewegen en de natuur ontdekken. De stichting Natuurpolders verbouwt op drie akkers van ieder een halve hectare verschillende gewassen. Er is een fruitboomgaard met appel, peren en pruimenbomen met hierin een picknicktafel. Stichting Natuurpolders heeft een Salicetum (wilgengriend) aangelegd met wel 30 soorten wilgen. Een unieke griend die door vrijwilligers onderhouden wordt. Een bloemen- en kruidenveld levert veel voedsel voor bijen, vlinders en andere insecten.

De combinatie van functies maakt de Hennipgaarde tot een aantrekkelijk gebied voor jong en oud en voor vogels, insecten en kleine zoogdieren.

Waar komt de naam Hennipgaarde vandaan? 

Hennip is Zevenhuizens voor hennep. Deze plant groeide vroeger in het Rottegebied. Er werd touw en linnen van gemaakt. Hennep (het vlas) werd in een omdijkt stuk water (de huidige Hennipsloot) naast de Catjespolder (nu een deel van de Tweemanspolder) geweekt, geknuppeld en vervolgens vervoerd naar onder andere de touwslagerij in Moordrecht en naar Rotterdam. Het vervoer van de hennep ging via het water naar de sluis van de Catjespolder naar de Rotte of via de Catjessloot en Ringvaart naar Moordrecht. Restanten van deze sluis zijn nog te vinden bij het Koornmolengat.

Varend transport via de Hennipsloot Na de inpoldering van de Catjespolder zijn de huidige Hennipsloot en de sluis aangelegd. Deze sluis, het Zevenhuizens Verlaat, beter bekent als de sluis van “Van Vliet”, dateert uit 1740 en verbindt de Rotte met de Hennipsloot en de Ringvaart. Vroeger werd de Hennipsloot vooral gebruikt voor het varend transport van hennep naar Rotterdam.

Veel hennip 

Het woord hennip komt terug in de naam Hennipsloot, Hennipdreef en Hennipkade. En nu ook in de Hennipgaarde. Een gaarde is overigens een (omheinde) tuin. Soms wordt er ook een paradijs mee bedoeld. 

Stichting Natuurpolders inventariseert elk jaar de flora en fauna om zo in beeld te krijgen hoe de biodiversiteit zich ontwikkelt. In 2019 is hiermee gestart. Meer informatie over de soorten planten en dieren is te vinden op de website van de stichting. 

www.stichtingnatuurpolders.nl

https://www.facebook.com/Hennipgaarde

https://www.facebook.com/natuurpolders/


Lukt het boeken via de website niet?
Bel dan 0180 63 16 54